top of page
header2.jpg

Käyttöehdot

Käyttöehdot 

Elias Robot -sovellus ja -palvelu ovat Utelias Technologies Oy:n (Y-tunnus: 2863158-4, osoite: Siltavuorenpenger 7, 00170 Helsinki) kehittämiä ja ylläpitämiä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Elias Robot -verkkosovelluksen, Elias Robot -internetsivuston sekä humanoidirobotteihin asennettavan Elias Robot -asennuspaketin käyttöön.

 

Utelias Technologies Oy (jäljempänä “Elias Robot”, “Elias Robot -palvelu” tai ‘’me’’) hallinnoi ja tarjoaa käytettäväksi Elias Robot -internetsivuston, Elias Robot -verkkosovelluksen sekä humanoidirobotteihin asennettavan Elias Robot -asennuspaketin. ‘’Sovelluksella’’ tarkoitamme Elias Robot -verkkosovellusta, Elias Robot  -internetsivustoa sekä humanoidirobotteihin asennettavaa Elias Robot -asennuspakettia. Viittauksilla ‘’Ehtoihin’’ tarkoitetaan näitä Käyttöehtoja.

 

Vierailemalla Sovelluksessa mobiililaitteeltasi, tietokoneeltasi tai muulta laitteelta (‘’Laite’’) ja/tai painamalla ‘’HYVÄKSYN’’ tai vastaavaa painiketta, linkkiä tai rastittamalla näihin Ehtoihin viittaavan ruudun hyväksyt nämä Käyttöehdot ja Tietosuojaselosteemme (luettavissa www.eliasrobot.com), jotka yhdessä muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen Elias Robot -palvelun ja sinun välillä (‘’Sopimus’’). Oikeutesi Sovelluksen käyttämiseen edellyttää näiden Ehtojen ja Tietosuojaselosteen noudattamista. Kehotamme sinua lukemaan nämä Ehdot sekä Tietosuojaselosteen huolellisesti ennen Sovelluksen käyttämistä. Mikäli et hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, sinun ei tule ladata Sovellusta tai käyttää sitä.

 

Johdanto

Elias Robot on palvelu, joka on suunniteltu erityisesti kielten ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen.

 

Sovellus kehittyy ja sitä päivitetään jatkuvasti, mikä voi aiheuttaa palvelukatkoksia, häiriöitä tai vastaavia ongelmia Sovelluksen käyttöön myös palvelulisenssin voimassaoloaikana. Mikäli mahdollista, sinulle tiedotetaan kaikista tulevista palvelukatkoksista.

 

Takuuehdot

 

Yllättävät ja vakavat virheet, ja/tai Elias Robot -ohjelmiston käyttöönoton estävät vakavat ongelmat ratkaistaan takuuna palvelulisenssin voimassaoloaikana. 

 

Elias Robot tai sen työntekijät, alihankkijat, kolmannen osapuolen sisällöntuottajat tai lisenssinantajat eivät kuitenkaan takaa Sovelluksen käytön olevan keskeytymätöntä tai häiriötöntä; eivätkä takaa (i) sovelluksen käytön tuloksia (ii) Sovelluksen kautta tarjotun palvelun tai tuotteen tai tietosisällön tarkkuutta tai luotettavuutta.

 

Sovellus tarjotaan saataville sellaisenaan ilman takuuta, liittyen esimerkiksi Sovelluksen sisältöön, käyttötarkoitukseen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Emme takaa, että Sovellus on kaikkiin tarpeisiisi sopiva. Elias Robot toimii ainoastaan alustan tarjoajana ja käyttäjät ovat vastuussa Sovelluksen käytöstä sekä aineistosta ja sisällöstä, jonka käyttäjä lataa Sovellukseen.

 

Emme ole vastuussa tietoverkkoon liittyvistä ongelmista, jotka vaikuttavat Sovelluksen toimintaan. Muutokset tietoverkkokonfiguraatiossa voivat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn.

 

Takuu ei koske mitään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole valmistamiamme. Tämä rajoitus koskee myös laitteita ja ohjelmistoja, joita myydään tai tarjotaan yhdessä Elias Robot -sovelluksen kanssa.

 

NAO- ja Pepper-robottien takuusta vastaa niiden valmistaja Softbank Robotics Europe. 

 

Tässä kohdassa todettu ei rajoita lakisääteistä vastuutamme Sovelluksen virheistä kuluttaja-asiakkaitamme kohtaan tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai poistaa. Tällä kohdalla ei rajoiteta lakisääteistä, pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista korvausvelvollisuutta virheistä tai viivästyksistä.

 

Käyttäjän velvollisuudet

Huomioithan, että Sovelluksen käyttäjänä olet vastuussa Sovelluksen käytöstäsi ja Laitteidesi turvallisuudesta. Hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätilisi käytöstä sekä kaikesta tilisi käyttöön liittyvästä kommunikaatiosta ja toiminnasta Sovelluksessa. Lisäksi olet vastuussa lisenssinumerosi turvallisuuden varmistamisesta. Et saa paljastaa tai jakaa lisenssinumeroasi tai muutoin sallia toisten osapuolten käyttää sitä.

  

Olet vastuussa Sovelluksen käytöstä ja kaikesta Sovellukseen syöttämästäsi tiedosta. Olet vastuussa kaikista omista Laitteistasi, internetyhteydestä ja -laitteistosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Sitoudut siihen, että et pyri vahingoittamaan, hakkeroimaan, murtamaan, takaisinmallintamaan tai muutoin häiritsemään Sovellusta millään tavoin.

 

Käyttäjätietojen säilyttäminen ja käsitteleminen

Lisää tietoa henkilötietojen säilyttämisestä ja käsittelystä löytyy Tietosuojaselosteesta.

 

Muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen tai Tietosuojaselosteen osia minä tahansa ajankohtana julkaisemalla muutetut Ehdot Sovelluksessa, tai mikäli kyse on merkittävistä muutoksista, ilmoittamalla käyttäjille muutoksista sähköpostilla käyttäjän kirjautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset jatkaessasi Sovelluksen käyttöä. Mikäli et hyväksy muutoksia tai muita Sovelluksen käyttöön liittyviä ohjeita, sinun on välittömästi lopetettava Sovelluksen käyttäminen.

Rajoitukset käytölle 

Voimme ilman erillistä ilmoitusta rajoittaa, lakkauttaa määräajaksi tai pysyvästi, muokata tai poistaa tilejä tai pääsyn Sovellukseen tai sen osiin, mikäli laiminlyöt tai epäilemme sinun laiminlyöneen Ehtojen noudattamisen. Voimme myös ilman erillistä ilmoitusta rajoittaa, lakkauttaa määräajaksi tai pysyvästi, muokata tai poistaa tilejä tai pääsyn Sovellukseen tai sen osiin laittoman tai sopimattoman Sovelluksen käytön johdosta tai tätä koskevan epäilyksen seurauksena. Seurauksena Sovelluksen käyttöoikeutesi lakkauttamisesta tai rajoittamisesta, saatat menettää Sovelluksen käyttöön liittyviä sisältöjä tai muita aineistoja. Elias Robot ei ole vastuussa yllämainituista toimenpiteistä johtuvista vahingoista.

  

Voimme muuttaa hinnoittelua harkintamme mukaan. Mikäli teemme muutoksia hinnoitteluun, ilmoitamme sinulle ennen muutosten voimaantuloa, jotta voit muokata tilaustasi tai perua sen ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Emme ole vastuussa aiheutuneista vahingoista, mikäli päätät olla jatkamatta tilaustasi hinnoittelumuutosten johdosta.

 

Sovellus saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien internetsivustoille tai lisäsisältöön, joka on saatavilla kolmannen osapuolen palvelussa, ja joka mahdollistaa pääsysi kolmansien osapuolten palveluihin ja niiden käyttämisen. Elias Robot ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista tai niiden sisällöstä.

 

Immateriaalioikeudet

Elias Robot omistaa kaikki oikeudet Sovellukseen, sisältäen siihen liittyvät ohjelmistot ja aineiston, Sovelluksen muotoilut yhdessä sen sisällön kanssa[1] sisältäen muun muassa tekstin, komentosarjat, grafiikat, vuorovaikutteiset ominaisuudet, sekä Sovellukseen liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (‘’Elias Robot -palvelun Omaisuus’’). Elias Robot -palvelun Omaisuus on tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattu Suomen ja ulkomaisten lakien sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti määrätä, Elias Robot ei myönnä oikeutta Elias Robot -palvelun Omaisuuden käyttämiseen. Sinulla ei ole oikeutta asettaa kolmansien osapuolten saataville mitään Sovelluksesta peräisin olevaa sisältöä.

 

Käyttäjät eivät saa siirtää, julkaista tai muuten asettaa saataville (tai ladata Sovellukseen siirtämistä, julkaisemista tai muutoin saataville asettamista varten) Sovelluksessa mitään aineistoa, joka on suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä tai muulla immateriaalioikeudella ilman sanotun immateriaalioikeuden omistajan nimenomaista suostumusta. Käyttäjät ovat vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat immateriaalioikeuksien loukkauksesta tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän Sovellukseen lataamasta aineistosta.

 

Elias Robot ei valvo tai tarkista käyttäjien Sovelluksessa julkaisemaa sisältöä. Käyttäjän tulee kulloinkin varmistua siitä, että käyttäjä on oikeutettu lataamaan ja syöttämään sisältöä Sovellukseen. Käyttäjät eivät saa ladata Sovellukseen mitään sisältöä, joka on laitonta tai muuten sopimatonta.

 

Elias Robot -palvelulla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, kaikkina aikoina valvoa Sovelluksen sisältöä, selvittääkseen näiden Ehtojen tai muiden Elias Robot -palvelun antamien toimintaohjeiden noudattamisen sekä täyttääkseen soveltuvan lain, sääntelyn tai viranomaismääräyksen vaatimukset.

 

Irtisanominen

Elias Robot -palvelulla on omaan harkintaansa perustuva oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin ja estää pääsy Elias Robot -palveluun milloin tahansa, mikäli Sovellusta käytetään näiden Ehtojen vastaisesti tai muulla tavalla, joka saattaa vahingoittaa Elias Robot -palvelua tai Sovelluksen muita käyttäjiä.

 

Voit irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin lopettamalla Sovelluksen käyttämisen ja lakkauttamalla Elias Robot -lisenssin.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

 

Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttajilla on oikeus nostaa kanne kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Riitatapauksissa kuluttajat voivat myös saattaa asian Kuluttajariitalautakuntaan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan Komission tarjoamaan ODR-palveluun (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

 

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen: info@eliasrobot.com.

bottom of page