Elias Robot App

Elias Robot -sovellus sisältää kokeneiden opettajien laatimia valmiita kursseja usealle kielelle ja taitotasolle. Elias Robotin kanssa kieltä voi harjoitella oikeissa keskustelutilanteissa, ihmistä muistuttavien robottien kanssa.

Kyseessä on ainutlaatuinen ja tehokas tapa oppia kieltä!

Hauskuutta luokkaan!

Sovelluksessa on viisi erilaista harjoitustyyppiä. Lämmittelyharjoitukset sisältävät lauluja, tansseja, tarinoita, leikkejä ja pelejä. Niiden avulla virittäydytään oppitunnin teemaan.

 

Toista- ja Muista -harjoituksissa robotti näyttää oppijalle kuvia, ja pyytää toistamaan sanan tai lauseen. Oppija voi nähdä kirjoitusasun klikkaamalla kuvaa.

 

Puheharjoituksissa harjoitellaan oppitunnin teemaan liittyvää vuorovaikutustilannetta robotin kanssa.

 

Pelillisiä Quiz-harjoituksia voi hyödyntää kokonaisuuksien kertaamisessa, esimerkiksi kokeeseen harjoiteltaessa.

Kuuntelemiseen ja toistoon perustuva metodi auttaa muistamaan uudet sanat ja lauseet tehokkaasti. Puheentunnistus on tarkka ja oppija saa onnistumisen kokemuksia, vaikka ääntäminen ei olisikaan natiivin kaltaista.

 

Oppijan onnistuessa robotti antaa kannustavaa palautetta, tanssii, tuulettaa ja vaihtaa silmien väriä. 

 

Sovelluksen avulla voi seurata ääntämisen kehittymistä. Jokaisessa harjoituksessa on edistymispalkki, joka näyttää kuinka tarkasti oppija sanan tai lauseen ääntää.

mockup_eliasapp.jpg

Kannustavaa ja välitöntä palautetta

Kirjoita ja kuuntele

Sovelluksen tekstistä puheeksi -ominaisuus auttaa oppijaa tarkastamaan kirjoitetun tekstin ääntämisen.  Tämä on hyödyllistä etenkin luki-vaikeuksista kärsiville. Oppija voi korjata tekstiään Elias robotin ääntämisen perusteella.

 

Ääntämisen malli hyödyntää oppijaa myös esimerkiksi esitelmään valmistautumisessa.

Aina aikaa leikille

Sovelluksen hauskoja toimintanappuloita painamalla Elias hauskuuttaa oppijaa esimerkiksi tanssimalla, laulamalla ja soittamalla kitaraa.

 

Harjoitusten lomassa on hyvä pitää välillä pieni leikkituokio!

Oppimista ilman esteitä

Elias Robot -sovelluksen tavoitteena on oppimisen esteettömyys. Sovelluksen käyttö ei edellytä luku- ja kirjoitustaitoa.

 

Robotti antaa ohjeet joko kohdekielellä tai oppijan omalla äidinkielellä jokaisen tehtävän alussa.

 

Myös robotin puhenopeutta voi säätää oppijan tasolle sopivaksi.

Elias on kannustava juttukaveri

Oppitunteihin liittyvien keskusteluharjoitusten lisäksi oppija voi harjoitella vuorovaikutusta ja reagointia vapaasti jutustellen robotin kanssa.

 

Elias Robotin keskustelusisällöt kehittyvät ja monipuolistuvat koko ajan!

Kolme robottia ja yli 20 kieltä

Elias Robot -sovellusta voi käyttää kolmen eri humanoidirobotin (Nao V5, Nao6 ja Pepper) kanssa.

 

Robottilaitteistot on valmistanut Softbank Robotics.