top of page
header2.jpg

Opettajille

Kieltä oppii puhumaan vain puhumalla!

Oppilaat eivät aina saa tarpeeksi suullisen harjoittelun mahdollisuuksia tai eivät uskalla puhua luokkatilanteessa muiden kuullen. 

Elias Robot on tähän oiva ratkaisu. Sen kanssa voi harjoitella turvallisessa ympäristössä ilman virheiden pelkoa. Se jaksaa toistaa ja kuunnella. Elias Robot on innostava ja kannustava kielenoppimisen sparraaja. Eliaksen kanssa voi harjoitella kieltä aidonkaltaisissa tilanteissa.

Kuinka Elias Robot toimii?

check.png

Elias Robottia voi käyttää monipuolisesti opetuksessa, esimerkiksi luokkahuoneessa uuden teeman alustajana tai sen avulla voi eriyttää opetusta pienemmälle ryhmälle tai yksittäiselle oppijalle.

check.png

Sovelluksessa on kuusi erilaista harjoitustyyppiä. Elias Robot App sisältää paljon hauskoja tansseja, lauluja ja pelejä sekä toistamis- ja muistamis- ja keskusteluharjoituksia.

check.png

Elias Robot on helppokäyttöinen. Sitä voivat käyttää niin oppilaat kuin opettajatkin.

check.png

Oppituntien teemat ovat opetussuunnitelman mukaisia, niihin sisältyvät sanastot, fraasit ja keskustelut ovat opettajien kehittämiä.

check.png

Opettaja voi valita oppimisen kohteen ja valmiin sisällön oppijoiden  tarpeiden mukaisesti. Opettaja voi joko itse tai oppilaiden kanssa yhdessä tehdä oppituntieditorilla omia sisältöjä aihepiirien ja teemojen mukaan.

check.png

Eliasta voi käyttää monipuolisesti myös muissa koulun toiminnoissa, esimerkiksi monialaisissa kokonaisuuksissa tai muissa oppiaineissa.

Turvallisuus

Pedagogiikka

Rohkeus puhua on lähtökohtana kaikelle vuorovaikutukselle ja todellisille kielenkäyttötilanteille. Elias Robotin kanssa oppija harjoittelee vuorovaikutusta ja puhumista aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa mielekkäällä tavalla turvallisessa ympäristössä.

Elias Robot soveltuu eri-ikäisille ja - tasoisille oppijoille.  Luku- tai kirjoitustaitoa ei tarvita, oppiminen perustuu suulliseen vuorovaikutukseen. Oppiminen on moniaistista ja harjoittaa oppilasta myös tunnistamaan oman oppimistyylinsä. 

Elias Robot ohjaa oppijaa etenemään omassa tahdissaan erilaisissa arkielämän tutuissa tilanteissa. Se jaksaa harjoitella oppijan kanssa toistoa ja muistamista pelillisellä ja motivoivalla tavalla.

Runsas toisto parantaa sekä ääntämistä että sanojen muistamista. Ujot oppilaat  saavat rohkeutta puhumiseen, sillä robotin kanssa ei tarvitse jännittää virheitä.

Elias antaa positiivista palautetta. Oppiminen on hauskaa ja oppimisen ilmapiiri on turvallinen. Useita aisteja hyödyntävä menetelmä vahvistaa oppimisen muistijälkeä.

 

Monikielinen Elias Robot -sovellus voi tuoda kouluihin ja oppilaitoksiin kielitietoisuutta ja kielipositiivisuutta. Koulu ei aina pysty tarjoamaan laajaa kielivalikoimaa, vaikka tahtoa olisi. Ratkaisu tähän on monikielinen robotti. Elias Robotin avulla koulun kielitarjontaa voi monipuolistaa helposti.

pete.png
Lämmittele

Elias aloittaa opetustuokiot toiminnallisilla lämmittely-

harjoituksilla, joissa kieltä opitaan laulujen, leikkien ja tarinoiden avulla.

alex.png
Toista

Elias auttaa oppimaan tärkeimmät sanat ja fraasit kuuntelemisen ja toiston avulla, samalla tukien oppijaa kuvin ja elein. 

illus_Lu.png
Muista

Muistamisharjoitukset auttavat sanojen ja fraasien mieleenpainamisessa.

Elias antaa hauskaa ja positiivista palautetta oppijan onnistuessa.

practice (1).png
Harjoittele

Eliaksen interaktiiviset sisällöt perustuvat oikean elämän kielenkäyttö-

tilanteisiin. Elias ohjaa oppijaa niihin vaihe vaiheelta, tuettujen keskustelu-

harjoitusten kautta. 

speak.png
Puhu

Lopuksi oppija harjoittelee tilannetta Eliaksen kanssa vapaasti keskustellen. Robotin kanssa ei tarvitse pelätä virheiden tekemistä!

bottom of page