Elias

Pedagogiikka

“Puhumalla oppii puhumaan”, sanoi Anatole France – ranskalainen runoilija ja journalisti. Kieltä ei voi oppia vain kirjoista. Ainoa tapa oppia puhumaan, on puhua kieltä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sanaston ja kieliopin oppimista varten on kehitetty paljon erilaisia sovelluksia ja työkaluja, mutta puhumisen harjoitteluun ei ole tarjolla juuri mitään.

Elias kannustaa puhumaan kieltä alusta alkaen. Robotin kanssa ei tarvitse pelätä virheiden tekemistä. Oppiminen on hauskaa ja rentoa! Elias auttaa oppijoita oppimaan omassa tahdissa kuvien, eleiden ja toiston kautta. Luku- ja kirjoitustaitoa ei tarvita. Elias yksilöllistää oppimissisällön oppijan sen hetkisen tason ja tarpeiden mukaisesti. Oppija voi seurata etenemistään mobiilisovelluksen avulla.

Eliaksen kanssa opiskelu soveltuu kaikenikäisille ihmisille. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat oppia uusia kieliä ja kulttuureja Eliaksen kanssa. Pedagoginen sisältö perustuu tosielämän kommunikaatiotilanteisiin, jossa on kielen lisäksi huomioitu kulttuurisidonnaiset tavat.

 

2000-luvun taidot

Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuva työelämä asettaa osaamiselle uudenlaisia haasteita. Ns. ”kovien taitojen”, kuten lukemisen, kirjoittamisen, matemaattisten käsitteiden käytön ja ohjelmointitaitojen lisäksi tarvitaan ”pehmeitä taitoja”. Ne ovat haasteellisempia mitata, mutta välttämättömiä hyvälle elämälle. Emme voi varmasti sanoa, mitä taitoja tarvitsemme  kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Voimme kuitenkin olla varmoja, että tarvitsemme hyviä vuorovaikutustaitoja, mitä tahansa tulevaisuudessa tapahtuukin!

Vieraiden kielten puhuminen, esiintyminen ja ristiriitatilanteissa toimiminen ovat taitoja, joita voi oppia ainoastaan kommunikaatiotilanteissa. Elias auttaa harjoittelemaan kommunikaatiotaitoja turvallisesti ja positiivisesti, etenee oppijan omassa tahdissa eikä koskaan väsy kuuntelemaan tai toistamaan. Elias tekee oppimista hauskaa ja viihdyttävää! Hauskuus ja leikillisyys parantavat oppimistuloksia, sitouttavat oppijan oppimisprosessiin, parantavat ongelmanratkaisukykyjä ja vahvistavat vuorovaikutusta.

Opettajat yhdessä robotteja kesyttämään

Opettajat ovat avainasemassa koulutuksen digitalisaatiossa. Meillä on opettajille oma Facebook-ryhmä – liity mukaan. Jaa kokemuksesi, huolesi, ilonaiheesi, oppisi ja kysy mitä vain.